การพัฒนาเครื่องพิมพ์สามมิติในการผลิตบรรจุภัณฑ์

cof-xian2011.com

การออกแบบบรรจุภัณฑ์มีความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง แต่อยู่ในรูปแบบของสองมิติ ออกแบบอยู่ในกระดาษ ซึ่งไม่สามารถจับต้องตัวดีไซน์ได้จริง พอไปถึงขั้นตอนการผลิตชิ้นงานออกมา อาจไม่ตรงกับที่ได้ออกแบบไว้ในกระดาษ ทำให้มีการสูญเสียต้นทุนค่าใช้จ่ายในการออกแบบและการผลิตมากขึ้น

เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ทำให้มีนวัตกรรมใหม่ๆเกิดขึ้นมากมาย และเทคโนโลยีที่ได้รับการกล่าวถึงในเวลานี้ คือ 3D printing หรือการพิมพ์แบบสามมิติ หลายคนอาจคิดว่าเป็นการพิมพ์ลงบนกระดาษแบบสามมิติทั่วไป แต่ในความเป็นจริงแล้วคือการสร้างรูปโมเดลสามมิติขึ้นมาแบบเสมือนจริงหรือการขึ้นรูป

เครื่องพิมพ์สามมิติมีการค้นคว้ากันมานานถึง 30 ปี

และมีการพัฒนาให้สามารถใช้ในครัวเรือนได้ นอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์จากหลายสาขายังพยายามประยุกต์ใช้หลักการของการพิมพ์แบบสามมิติไปสู่งานวิจัยที่ซับซ้อนขึ้น ในอนาคตเราอาจได้เห็นสิ่งมีชีวิตใหม่ๆที่เกิดจากเครื่องพิมพ์สามมิติก็เป็นได้ หลักการของเครื่องพิมพ์สามมิติมีการนำไปใช้ในงานต่างๆมากขึ้น เช่น การออกแบบ วิศวกรรม การแพทย์ ไปจนถึงวิทยาการอวกาศและการบิน อีกทั้งยังมีเทคนิคและวิธีการพิมพ์แบบสามมิติเพิ่มมากขึ้นเพื่อให้เหมาะกับชิ้นงานและชนิดของวัสดุที่ต้องการขึ้นรูป

เครื่องพิมพ์สามมิติทำให้ผู้ผลิตสามารถเข้าถึงกระบวนการผลิตได้ง่ายขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการผลิต และสามารถนำไปใช้ในธุรกิจหลายๆประเภท สามารถผลิตได้เร็ว ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในหลายๆส่วน ไม่ต้องทำเบ้าหลอมขึ้นมาก่อนขึ้นวัสดุ

ในตอนนี้เครื่องพิมพ์เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้บริโภคแล้ว และเริ่มมีผู้ใช้งานในระดับธุรกิจมากขึ้นเรื่อยๆ ด้วยต้นทุนที่ต่ำ สามารถพิมพ์ได้จากที่บ้าน และตัวแบบสามารถปรับเปลี่ยนได้ นอกจากนี้ในธุรกิจขนาดใหญ่ยังนำไปสร้างบ้านกันเลยทีเดียว บริษัทที่ผลิตเครื่องพิมพ์สามมิติเริ่มมีการพัฒนาให้เครื่องพิมพ์สามารถพิมพ์แบบผสมสีในตัวได้แล้ว โดยก่อนหน้านี้พิมพ์ได้แค่สีตามที่ตั้งไว้ แม้เครื่องพิมพ์จะมีหลายหัวฉีดก็ตาม และยังมีการพัฒนาให้เครื่องพิมพ์สามารถทำงานได้ไวขึ้น

ในประเทศไทยเองเริ่มมีการใช้เครื่องพิมพ์สามมิติกันมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การนำมาใช้พัฒนาบรรจุภัณฑ์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และยังนำไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม เพราะสามารถตอบโจทย์การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ไปถึงนวัตกรรมใหม่ๆที่จะนำไปใช้ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ของสินค้าในประเทศที่เหมาะสม ให้มีเอกลักษณ์สร้างแรงดึงดูดใจให้แก่ผู้บริโภค สามารถช่วยสร้างแบรนด์ได้